Producten

Bij GroeiNatuurlijk! kun je terecht voor producten die werkelijk een positieveeffect leveren op de bodemvruchtbaarheid, ziektewering en de teeltopbrengst.

CMC compost  Voor alle teelten, effectief vanaf 10 m3/ha, Versterkt de opname van nutriënten en verbetert de ziektewering. CMC Compost bevat een grote diversiteit aan microleven (schimmels, bacteriën, gisten, algen, actinomyceten) .

Micosat Mycorrhizae mixen  zorgen voor efficiënte plantenvoeding. Toepasbaar in alle teelten. Belangrijk voor opname van fosfaat en sporenelementen. Ook bieden mycorrhizae bescherming tegen schadelijke bodemorganismen.

Biosa  Wortelstimulator op basis van melkzuurbacteriën en 19 kruiden. Toepassing in diverse teelten, ter voorkomen van onder meer pythium.

FolderBiosaCMCompost

Bodem en compost specialist