Nu: CMC Compost in lelie

Lelies reageren goed op een combinatie van compost, Terra Biosa en micosat. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek dat Proeftuin Zwaagdijk in opdracht van de Stichting ROL deed naar het terugdringen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de lelieteelt. De uitkomsten zijn woensdag 15 februari gepresenteerd tijdens de Leliedag in Emmeloord.

Twee cultivars

Proeftuin Zwaagdijk deed afgelopen jaar onderzoek op een perceel in Wapse, Drenthe. Er zijn twee cultivars gebruikt, de LA Serrada en de Oriëntal Sorbonne. (LA-hybriden zijn vatbaarder voor botrytis dan Oriëntals). Er zijn gangbare cultivars gebruikt die niet extreem vatbaar zijn voor ziekten en plagen.

 

Combineren

Opvallend is dat een gangbare teelt te combineren is met het gebruik van natuurlijke middelen als Terra Biosa, compost en schimmels. Biosa is een vloeibare, duurzame, biologische plantversterker die voornamelijk uit melkzuurbacterieculturen en gefermenteerde biologische kruidenextracten bestaat. Het is GMO-vrij. Ook de kosten ontlopen elkaar niet veel. Uit de proeven blijkt bovendien dat de weerstand van met name de Oriëntals hoger is bij gebruik van de combinatie Terra Biosa, compost en micosat dan in de vergelijkbare gangbare situatie, mits vuur bovengronds wordt bestreden.

Volgens Ton van der Lee van GroeiNatuurlijk! is dit onderzoek een grote stap in de juiste richting. “Er wordt nog gekeken naar inpassing in de Milieumeetlat. Zowel de zogeheten laag risico- als de laag riscobehandeling met CMC Compost bleek veilig. Als we geen chemie gebruiken, hoeven we ook geen emissiemaatregelen te nemen. Dat lijkt mij winst.”

Vergelijkbaar met gangbaar

Uit de conclusies van Proeftuin Zwaagdijk blijkt ook dat de opbrengst en het effect van de aanpak met CMC Compost vergelijkbaar is met de gangbare behandeling. In de proef lagen twee verschillende behandelingen met Terra Biosa (1 en 2). Bij de LA was een verschil in opbrengst te zien tussen beide behandelingen.

Terra Biosa 1 en 2

CMC-compost, compost O en compost NL dosering is 20 m³/ha (2 l/ m²) compost boven in de teeltlaag houden. Na het ploegen aanbrengen.

Terra Biosa, dosering 50 l/ha voor of tijdens het planten met 250 l/ha water, na opkomst 50 l/ ha in 1% oplossing in water. Bij voorkeur ‘s avonds en/of in de regen. Met regen kan volstaan worden met minder water.

Bij Terra Biosa 1 de chemisch ontsmette lelies niet in de micosat dompelen. De overgebleven micosat dompelvloeistof verspuiten waar de chemisch ontsmette lelies geplant zijn. Spuiten op de grond voor het planten van de lelies.

Voor en tijdens het dompelen goed roeren, micosat kan uitzakken in stilstaand water.

Standaard vuur- en virusbeperking.

Bij Terra Biosa 2 de lelies niet chemisch ontsmetten en dompelen in 1 kg micosat + 1 ltr Terra Biosa + 100 ml dipgel op 40 ltr water. Standaard vuur- en virusbeperking.

De proeven met plantversterker in lelies verliepen succesvol. GroeiNatuurlijk! keek met de lelie-onderzoekers van Proeftuin Zwaagdijk naar het effect van het gebruik van de biologische, vloeibare plantversterker in lelies. Van der Lee plaatst een kanttekening bij het gunstige effect: “Pas op, Biosa moet je niet combineren met compost van slechte kwaliteit. Dan kan het mis gaan.”

Succes dankzij compost

Van der Lee is zelf zeer tevreden. “Het succes van de proef is mede te danken aan compost, trichoderma en mycorhizae.” Op het proefveld is gangbare bemesting gebruikt, luis en schimmel in het gewas zijn chemisch bestreden.

Groei beter

Volgens de betrokken onderzoekers en Van der Lee stonden de lelies er van meet af aan goed bij. “De start van de groei verliep duidelijk beter dan die op de andere veldjes”, zegt Van der Lee. “Dat verschil was tijdens de open dagen in augustus nog steeds duidelijk te zien. Zowel boven- als ondergronds zag het er beter uit.”

 

Bodem en compost specialist